Publikacja (lub pierwszy numer zaprenumerowanego czasopisma) zostanie wysłany po otrzymaniu przez Fundację przelewu na konto:

Bank Pekao S.A. O/Kraków, Rynek Główny 47, Kraków
Nr konta: 77 1240 4650 1111 0000 5154 8944