Wyniki II edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie

Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej ogłasza wyniki II edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej, napisane i obronione w latach 2012-2013.

Protokół Komisji Konkursowej: II edycja streszczen - wyniki II edycja streszczen - wyniki