II EDYCJA KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE

 Uprzejmie informujemy, że Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z Izb± Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej ogłasza II edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej napisane i obronione w latach 2012-2013.

Prace do konkursu należy zgłaszać do 1 X 2013. Prezentacja nagrodzonych prac i wręczenie nagród odbędzie się na konferencji zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej w Krakowie wiosn± 2014 roku.

Regulamin konkursu Regulamin konkursu