Wyniki konkursu na najlepsze prace magisterskie
Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu diagnostyki laboratoryjnej poświęcone zagadnieniom wpływu badań laboratoryjnych na kliniczną i ekonomiczną efektywność postępowania lekarskiego lub tematyce miejsca i roli badań laboratoryjnych w systemie ochrony zdrowia, napisaną/przygotowaną/opracowaną w roku akademickim 2010- 2011.

W czasie konferencji naukowo-szkoleniowej Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej odbywającej się w Zakopanem w dniach 29.03 - 31.03.2012 pt. „Postępy diagnostyki laboratoryjnej w chorobach metabolicznych” nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu, którego organizatorami były Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Izba Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej. W trakcie konferencji nastąpiło uroczyste wręczenie nagród następującym laureatom:

I MIEJSCE
Mgr Katarzyna Bergmann
Praca magisterska „Cholesterol nie-HDL jako czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej”
Promotor pracy:
Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż – Sypniewska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy

II MIEJSCE
Mgr Anna Duda
Praca magisterska „Badanie zdolności inwazyjnych enteroagregacyjnych szczepów Escherichia coli izolowanych od chorych z zespołem jelita nadwrażliwego”
Promotor pracy:
Prof. Beata Sobieszczańska
Akademia Medyczna we Wrocławiu

III MIEJSCE
Mgr Danuta Burak
Praca magisterska „Ocena przydatności oznaczania stężeń czynnika stymulującego kolonie makrofagowe (M-CSF) w surowicy chorych na raka płaskonabłonkowego przełyku”
Promotor pracy:
Prof. dr hab. Barbara Mroczko
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku