Image
Kwartalnik „Diagnostyka Laboratoryjna” jest wydawanym od 1965 r. oficjalnym organem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Jest to jedyne polskie czasopismo publikujące prace z różnych dziedzin medycznej diagnostyki laboratoryjnej a m.in.:
• analityki medycznej 
• chemii i biochemii klinicznej
• diagnostyki hematologicznej i koagulologicznej
• immunologii,
• diagnostyki mikrobiologicznej
• biologii molekularnej
• kontroli jakości, systemów automatyzacji badań laboratoryjnych, interpretacji wyników.      

Publikowane są prace oryginalne, poglądowe, a także krótkie doniesienia metodyczne w języku polskim lub angielskim. Adresatami tych prac są fachowi pracownicy laboratoriów diagnostycznych, lekarze, studenci. Od 1992 r. Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. dr hab. Jan Kanty Kulpa. 

 

Zapraszamy na stronę czasopisma www.diagnostykalaboratoryjna.eu