Skip to content

Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej

Powiększ rozmiar czcionki Zmiejsz rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki
Aktualności
Komunikat w sprawie Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej
Podaje się do publicznej wiadomości, że uchwałą nr 6 podjętą przez Radę Fundacji - organu Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 31 marca 2022 r. zdecydowano o likwidacji Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000070308, REGON: 350557438, NIP: 6761040789.   
 
W związku wpisem rozwiązania Fundacji przez Sąd Rejonowy Dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS w dniu 9 maja 2022 r. (sygn. akt KR.XI NS-REJ. KRS/011594/22/084)  została ona postawiona w stan likwidacji. Do pełnienia funkcji likwidatorów na podstawie uchwały Rady Fundacji nr 7 z dnia 31 marca 2022r. zostali powołani: 
  1. Gerard Nowacki
  2. Bogdan Solnica
  3. Ryszard Michorowski
W związku z powyższym Likwidatorzy wzywają wierzycieli Fundacji do zgłaszania ewentualnych roszczeń w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
 
 
Komunikat w sprawie Diagnostyka Laboratoryjna
Szanowni Państwo, Prenumeratorzy 
 
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją PTDL, od 2021 r. kwartalnik Diagnostyka Laboratoryjna jest wydawana przez Index Copernicus. 
 
Komunikat w sprawie miesięcznika Badanie i Diagnoza
Szanowni Państwo, Prenumeratorzy
 
Uprzejmie informujemy, że Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej od roku 2022 nie będzie już wydawać miesięcznika Badanie i Diagnoza.
 
EuroMedLab Barcelona 2019 - konkurs streszczeń
Szanowni Państwo,

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej serdecznie zaprasza wszystkich Członków Towarzystwa do udziału w konkursie streszczeń organizowanym przez PTDL i Fundację Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej
 
EuroMedLab Barcelona 2019 - konkurs streszczeń 
 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest autorstwo (pierwszy autor lub autor prezentujący) streszczenia/doniesienia naukowego zgłoszonego do prezentacji na 23 Europejskim Kongresie Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (IFCC-EFLM EuroMedLab) w Barcelonie w dniach 19-23 maja 2019.
czytaj więcej ...
 
Zakończenie finasowania Nagród im. Profesora Jana Sznajda
Uprzejmie informujemy, że w związku z regulacjami zawartymi w „Kodeksie Etyki branży technologii medycznych“ (MedTech Europe, IPDDL 2017), Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej i Firma Roche Diagnostics Polska Sp. z o. o. zaprzestają od bieżącego roku fundowania Nagrody Specjalnej im. Profesora Jana Sznajda za wybitne osiągnięcia w diagnostyce laboratoryjnej oraz Nagrody dla młodych pracowników diagnostyki laboratoryjnej.
czytaj więcej ...
 
RODO - klauzula informacyjna Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej
Dnia 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO. Postanowienia dotychczasowej ustawy o ochronie danych osobowych zostaną uchylone, a zastąpią je zapisy unijnego rozporządzenia. 
czytaj więcej ...
 

Fundacja Diaglab

31-231 Kraków
ul. Bociana 22

Tel. +48 12 614 52 38
E-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

 
  baner
 
Diagnostyka Laboratoryjna
 
 baner